Nørgaardsvej 10 - 16

Foreningen består af opgangene 10, 12, 14, 16A og 16B, i alt tre bygninger.
Foreningen er sammensat af lejere, 
ejere og erhverv, hvor lejerne og
erhvervsdelen er ejet af Pensionsselskabet Velliv.

 Info

Affaldssortering sker i følgende sortering

 • Madaffald (torsdag)
 • restaffald (mandag & torsdag – 2 containere) 
 • genbrugspapir (torsdag lige uger)
 • genbrugsplast (fredag)
 • metal (torsdag lige uger)
 • småt elektronik (torsdag lige uger)
 • glas (fredag lige uger)
 • genbrugspap, (Tirsdag)

Storskrald
Afhentes fredag i lige uger og kan stilles ude på fortovet aftenen før.
Tekstiler sætte også ud i gennemsigtige poser.
OBS! Ikke byggeaffald

Haveaffald
Der afhentes IKKE haveafflad længere. I bedes selv sørge for at bringe det ned til Genbrugspladsen på Firskovvej.

Genbrugsplads
Er for enden af Nørgaardsvej med åbningstider fra kl. 08-17

Vaskeri
Er anbragt i kælderen under nr. 12. Nøglen til indgangsdøren giver adgang og husk mønter, da vi har møntbokse som betaling. Det er tilladt at installere egen vaskemaskine i lejligheden.

Husdyr
Er tilladt men kun et stk. og i begrænset størrelse.

Termostatventiler
Drej radiatorens termostatventil en gang om måneden til minimum og til maksimum for at hindre ventilen i at sætte sig fast.

Indvendig vedligeholdelse
Er pålagt ejerne selv, og for lejere er det firma Velliv, som har denne opgave.
Det vil sige, at hvis afløbet stopper til, dørtelefonen hyler, ved løse stikkontakter, udsugningen ikke er som ønsket o.l. Så betaler man selv.  Se tinglyste vedtægts § 6, stk. 1 – 3.   I tvivlstilfælde kontakt Bestyrelsen.

Diverse kontakter

Lejere og erhverv

Administreres af Katrine Skeel – KSKE@deas.dk

Ejere
Administreres af Morten Boje – kontakt@dabea.dk

Bestyrelsen består af
Lis Molinari (Ejer), Anne Mette Bo (Velliv), Jan Pedersen (Ejer)
bestyrelsen@norgaardsvej.dk

Glad ejendomsservice

Kontakt hverdage
Thomas@glgr.dk 

Tilkaldevagt (kun akut)
53 95 95 53 weekends og efter kl. 16.00
men det koster penge
og må kun anvendes i nødstilfælde, indtil viceværten igen kan træffes,
f.eks. ved

 • strømsvigt
 • vandsvigt
 • varmesvigt
 • vand i kælderen

Kontakt gerne bestyrelsen
som vurderer om det er nødvendigt at anvende tilkaldevagten.

PARKERING

der er 22 private parkeringspladser tilhørende foreningen.
Hver lejlighed tildeles 2 parkeringstilladelser, så man kan få besøg.
Administrationsfirma DEAS har solgt P-pladsen til Q-Park, som konstant og nidkært våger over pladsen, så vær opmærksom på at parkere lovligt og med tilladelse.

VIGTIGE DATOER I 2022

Generalforsamling – dato kommer

Sidste nyt i foreningen

Genbrugstøj & Tekstilaffald

Der er opstillet to beholdere til henholdsvis tøj til genbrug og tekstilaffald og  i vaskekælderen.  Disse to beholdere er til mindre mængde tøj og tekstil. Har du større mængder tekstilaffald, kan du enten selv aflevere din poser på Genbrugsstationen eller stille dem...

Farligt affald

 Husk at du skal bringe dit farlige affald ned på Genbrugsstationen på Firskovvej 9  Dog kan du lægge mindre batterier og pærer i den røde kasse i vaskekælderen Ja tak til at følgende bringes til Firskovvej: Batterier Småt elektronik  Energisparepærer Gift til...

Vedligeholdelse vinduer

Smøring af vinduer og altandør For at modvirke at håndtag på dine vinduer knækker, skal du huske at smøre beslagene/lukkemekanismen jævnligt. Det skal gøres med en god låsespray. Du kan f.eks. købe en lille Ruko låsespray hos Johannes Fog. Vinduer smøres i hullerne...

Kontakt bestyrelsen

bestyrelsen@norgaardsvej.dk