Nørgaardsvej 10 - 16

Foreningen består af opgangene 10, 12, 14, 16A og 16B, i alt tre bygninger.
Foreningen er sammensat af lejere, 
ejere og erhverv, hvor lejerne og
erhvervsdelen er ejet af Pensionsselskabet Velliv.

 Info

Affaldssortering sker i følgende sortering

 • Madaffald (mandag & torsdag)
 • restaffald (mandag & torsdag – 2 containere) 
 • genbrugspapir (tirsdag ulige uger)
 • genbrugsplast (onsdag lige uger)
 • metal (fredag lige uger)
 • småt elektronik (torsdag lige uger)
 • glas (mandag ulige uger)
 • genbrugspap, (Torsdag)

Storskrald
Afhentes mandag i lige uger og kan stilles ude på fortovet aftenen før.
Tekstiler sætte også ud i gennemsigtige poser.
OBS! Ikke byggeaffald

Haveaffald
Afhentes hver tirsdag i lige uger, 1. marts – 30 november

Genbrugsplads
Er for enden af Nørgaardsvej med åbningstider fra kl. 08-17

Vaskeri
Er anbragt i kælderen under nr. 12. Nøglen til indgangsdøren giver adgang og husk mønter, da vi har møntbokse som betaling. Det er tilladt at installere egen vaskemaskine i lejligheden.

Husdyr
Er tilladt men kun et stk. og i begrænset størrelse.

Termostatventiler
Drej radiatorens termostatventil en gang om måneden til minimum og til maksimum for at hindre ventilen i at sætte sig fast.

Indvendig vedligeholdelse
Er pålagt ejerne selv, og for lejere er det firma Velliv, som har denne opgave.
Det vil sige, at hvis afløbet stopper til, dørtelefonen hyler, ved løse stikkontakter, udsugningen ikke er som ønsket o.l. Så betaler man selv.  Se tinglyste vedtægts § 6, stk. 1 – 3.   I tvivlstilfælde kontakt Bestyrelsen.

Diverse kontakter

Lejere og erhverv

Administreres af Katrine Skeel – KSKE@deas.dk

Ejere
Administreres af Morten Boje – kontakt@dabea.dk

Bestyrelsen består af
Anette Grotum (Velliv), Niels Erik Andersen (Ejer) Lis Molinari (Ejer)
bestyrelsen@norgaardsvej.dk

Glad ejendomsservice

Kontakt hverdage
Thomas@glgr.dk 

Tilkaldevagt (kun akut)
53 95 95 53 weekends og efter kl. 16.00
men det koster penge
og må kun anvendes i nødstilfælde, indtil viceværten igen kan træffes,
f.eks. ved

 • strømsvigt
 • vandsvigt
 • varmesvigt
 • vand i kælderen

Kontakt gerne bestyrelsen
som vurderer om det er nødvendigt at anvende tilkaldevagten.

PARKERING

der er 22 private parkeringspladser tilhørende foreningen.
Hver lejlighed tildeles 2 parkeringstilladelser, så man kan få besøg.
Administrationsfirma DEAS har solgt P-pladsen til Q-Park, som konstant og nidkært våger over pladsen, så vær opmærksom på at parkere lovligt og med tilladelse.

VIGTIGE DATOER I 2022

Generalforsamling – dato kommer

Sidste nyt i foreningen

Virker dine stophaner

check dine stophaner til koldt og varmt vand Stophaner til koldt og varmt vand til lejlighederne er placeret bag spejlet i badeværelset. Skal man have lavet noget VVS arbejde i lejligheden, skal stophanerne bag spejlet kunne lukke for vandet. Det har vist sig, at...

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Kommunen mener det alvorligt med affaldssorteringen. Overtrædelse af regulativet medfører bøde og straffen kan stige til fængsel i 2 år. Affaldssortering er altså ikke frivillig, men obligatorisk.Bestyrelsen har hjemtaget foldere med...

PAP-container

PAP-container Fremover vil der kun være en PAP-container, men med ugetømning.Husk at alle papkasser skal slås sammen.Har man store papkasser/flyttekasser o.l. skal de på genbrugspladsen, ikke i pap-containeren. Husk at mælkekartoner og juicekartonen IKKE må lægges i...

Kontakt bestyrelsen

bestyrelsen@norgaardsvej.dk