Nørgaardsvej 10 - 16

Foreningen består af opgangene 10, 12, 14, 16A og 16B, i alt tre bygninger.
Foreningen er sammensat af lejere, 
ejere og erhverv, hvor lejerne og
erhvervsdelen er ejet af Pensionsselskabet Velliv.

Info

Affaldssortering sker i følgende sortering

  • dagrenovation (mandag & torsdag – 2 containere) 
  • genbrugspapir (tirsdag ulige uger)
  • genbrugsplast (onsdag lige uger)
  • metal (fredag lige uger)
  • glas (mandag ulige uger)
  • genbrugspap, (Torsdag)

Storskrald
Afhentes torsdag i lige uger og kan stilles ude på fortovet

Haveaffald
Afhentes hver tirsdag i lige uger, 1. marts – 30 november

Genbrugsplads
er for enden af Nørgaardsvej med åbningstider fra kl. 08-17

Vaskeri
er anbragt i kælderen under nr. 12. Nøglen til indgangsdøren giver adgang og husk mønter, da vi har møntbokse som betaling. Det er tilladt at installere egen vaskemaskine i lejligheden.

Husdyr
er tilladt men kun et stk. og i begrænset størrelse.

Termostatventiler
Drej radiatorens termostatventil en gang om måneden til minimum og til maksimum for at hindre ventilen i at sætte sig fast.

Indvendig vedligeholdelse
er pålagt ejerne selv, og for lejere er det firma Velliv, som har denne opgave.
Det vil sige, at hvis afløbet stopper til, dørtelefonen hyler, ved løse stikkontakter, udsugningen ikke er som ønsket o.l. Så betaler man selv.  Se tinglyste vedtægts § 6, stk. 1 – 3.   I tvivlstilfælde kontakt Bestyrelsen.

Diverse kontakter

Lejere og erhverv
administreres af Katrine Skeel –
KSKE@deas.dk

Ejere
administreres af Morten Boje – kontakt@dabea.dk

Bestyrelsen år 2021 består af
Tomas Moelulla (Velliv), Kim Rasmussen, Mikala Dittlau (Velliv) 
bestyrelsen.ef.norgaardsvej@gmail.com

Glad ejendomsservice

Kontakt hverdage
Thomas@glgr.dk 

Tilkaldevagt (kun akut)
53 95 95 53 weekends og efter kl. 16.00
men det koster penge
og må kun anvendes i nødstilfælde, som ikke kan vente til administrator igen kan træffes,
f.eks. ved

  • strømsvigt
  • vandsvigt
  • varmesvigt
  • vand i kælderen

Kontakt gerne bestyrelsen
som vurderer om det er nødvendigt at anvende tilkaldevagten.

PARKERING

der er 22 private parkeringspladser tilhørende foreningen.
Hver lejlighed tildeles 2 parkeringstilladelser, så man kan få besøg.
Administrationsfirma DEAS har solgt P-pladsen til Q-Park, som konstant og nidkært våger over pladsen, så vær opmærksom på at parkere lovligt og med tilladelse.

VIGTIGE DATOER I 2021

15/3 Deadline forslag til Generalforsamling

15/5 Fælles have/arbejdsdag kl. 13-16

Maj – Generalforsamling lørdag den 29. maj 2021 kl.  14.00

Sidste nyt i foreningen

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Kommunen mener det alvorligt med affaldssorteringen. Overtrædelse af regulativet medfører bøde og straffen kan stige til fængsel i 2 år. Affaldssortering er altså ikke frivillig, men obligatorisk.Bestyrelsen har hjemtaget foldere med...

PAP-container

PAP-container Fremover vil der kun være en PAP-container, men med ugetømning.Husk at alle papkasser skal slås sammen.Har man store papkasser/flyttekasser o.l. skal de på genbrugspladsen, ikke i pap-containeren. Husk at mælkekartoner og juicekartonen IKKE må lægges i...

Hold dit afløb rent

Hold dit afløb rent Hvis du vil undgå dyre VVS-regninger på tilstoppede afløb, kan vi anbefale dig jævnligt at bruge f.eks. disse midler:  - Mudin flydende  - Mudin Express De kan købes flere steder, f.eks. hos Billigvvs.dk eller Johannes Fog. Husk at du selv skal...