Farligt affald

regulativ for hussholdningsaffald

 Husk at du skal bringe dit farlige affald ned på Genbrugsstationen på Firskovvej 9

 Dog kan du lægge mindre batterier og pærer i den lyserøde kurv i vaskekælderen

 • Ja tak til:

  • Batterier
  • Småt elektronik 
  • Energisparepærer
  • Gift til skadedyr
  • Kemikalie- og olierester 
  • Legetøj med batterier
  • Malingrester
  • Mobiltelefoner
  • Plantegift og gødning
  • Rengøringsmidler
  • Håndspritemballage
  • Spraydåser
  • Termometre
  • Keramik
  • Porcelæn
  • Kosmetik som fx neglelak

  Nej tak til:

  • Medicinrester og kanyler (afleveres på apoteket)
  • Selvantændelige klude og væsker (gennemvæd dem og læg dem i et glas med tætsluttende låg, og aflever dem på genbrugsstationen)
  • Trykflasker (afleveres på genbrugsstationen)
  • Spidse og skarpe genstande (afleveres på genbrugsstationen)
  • Fyrværkeri (afleveres på genbrugsstationen)
  • Ulovligt fyrværkeri (kontakt politiet)
  • Sprængstoffer (kontakt politiet)

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er farligt affald, så brug sorteringsguiden.