Regulativ for husholdningsaffald

regulativ for hussholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald

Kommunen mener det alvorligt med affaldssorteringen.
Overtrædelse af regulativet medfører bøde og straffen kan stige til fængsel i 2 år. Affaldssortering er altså ikke frivillig, men obligatorisk.

Bestyrelsen har hjemtaget foldere med affaldssorteringen til uddeling, og fra januar 2022 skal vi sortere bioaffald i særlige poser og i en separat container, og vi skal frasortere tøj/tekstiler, som skal puttes i gennemsigtige poser og stilles ud til storskrald mandag i lige uger.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen 2022 fremkomme med forslag til aflukning af nedstyrtningsskakterne.
Det gør vi for at kunne leve op til de nye krav om affaldssortering.