PAP-container

Ingangsparti tag

PAP-container

Fremover vil der kun være en PAP-container, men med ugetømning.
Husk at alle papkasser skal slås sammen.
Har man store papkasser/flyttekasser o.l. skal de på genbrugspladsen, ikke i pap-containeren.

Husk at mælkekartoner og juicekartonen IKKE må lægges i pap-containeren. De skal i plastaffald

Hvis du bærer dit pap ned i en plastik pose, må plastikposen IKKE lægges ned i papcontaineren. Det kan udløse en bøde.