Ventilationsanlæg

Ingangsparti tag

Ventilation/Emfang/emhætte

Vores ventilationsanlæg består af udsugningsventiler i badet og i køkkenet. Deres formål er at sikre et passende luftskifte i lejlighederne. Sammen med denne udsugning er der isat udluftningsriste i vinduerne i stuen og i værelset.

Når mange af os oplever, at  udsugningen emfang/emhætte i køkkenet er ikke kraftigt nok, så er det fordi, det vi har er et ventilations- luftskifte anlæg. At det benyttes som et centralt emhætte-anlæg er en tillempelse. Det er et ventilationsanlæg vi har på loftet.

På loftet over hver opgang sidder en ventilationsmotor, som forestår ventilationen af alle lejlighederne i hver opgang. Den kan justeres til at suge kraftigere, men så vil ventilationsventilerne larme døgnet rundt – dette er afprøvet, men giver gener for beboerne. 

Man må ikke opsætte emfang med egen motor tilsluttet centralsuget, idet det vil ødelægge det korrekte sug i de øvrige lejligheder og sprede madlugt til de øvrige beboere i opgangen.

Man må af samme årsag heller ikke aflukke/tildække ventilations ventilerne hverken i køkkenet eller i badet.

Alle ventilationsmotorer bliver kontrolleret to gange årligt, hvor det sikres, at ventilationen er den rigtige, og at ventilationsmotorerne virker korrekt.

Hvilken løsning kan jeg vælge, hvis jeg vil forbedre noget selv?

Du kan vælge at opsætte emhætte med kulfilter og egen motor, men så må du sætte samme type afslutning på, som vi alle har i badeværelset, og den skal stå åben af hensyn til ventilation i lejligheden.