Foreningen Nørgaardsvej 10-16 er live!

Velkommen til Ejerforeningen Nørgaardsvej

Siden her er bestyrelsens bidrag til at give dig oplysning og indsigt i Ejerforeningen.

Bemærk Nørgaardsvej er blot ændret til norgaardsvej.dk – alle bogstaver med småt.

Her kan du få up-date´s om bestyrelsens bestræbelser for at opgradere ejendommen til nutidig standard med hensyn til udseende, vedligeholdelsesstand og forbrug.

Bestyrelsen vil over tid fremkomme med forslag til forbedringer i et samspil med økonomien, altså uden forhøjelser af fællesbidraget. I stedet arbejder vi for at reducere driftudgifterne, og på den måde skaffe midler til vedligeholdelse og til forbedringer.

Siden tænkes anvendt til, at alle ejere kan få ønskede oplysninger af praktisk og juridisk art, så kig på siden med jævne mellemrum.

På Bestyrelsens vegne,

Jan & Lis